ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ลำดับ พิธีกรรมงานบวช (เฉพาะ บรรพชา )
วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2554
เนื่องด้วย พิธีกรรมงานบวช (บรรพชา) ต้องการความศักดิ์สิทธิ์ และ ความสงบ อีกทั้ง เป็นต้นแบบ ต้นบุญ ที่ดีแก่ ชาวพุทธ ทั้งในปัจจุบัน และ อนาคตสืบไป ทางฝ่ายพิธีกรรม จึงได้มีรูปแบบ การจัดการลำดับดังต่อไปนี้

ภาพรวมของพิธีกรรม
1.พิธีเวียนประทักษิณ
2.พิธีวันทาเจดีย์
3.ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับพระอุปัชฌาย์
4.พิธีบรรพชา
5.พิธีขอสรณคมน์และศีล-ขอนิสัย
6.ถ่ายภาพหมู่ครั้งประวัติศาสตร์

1.พิธีเวียนประทักษิณ
จุดประสงค์ เพื่อ เดิน เวียน ระลึกนึกถึง คุณของ พระรัตนตรัย อันประกอบ ด้วย คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ อีกทั้ง กล่อมเกลาจิตใจ เหล่านาค เพื่อที่จะ เตรียมตัวเป็น พระภิกษุต่อไป
การเวียน นาค จะ ถือ ดอกบัว   เวียน รอบ พระ เจดีย์ หมุนขวา ตามเข็มนาฬิกา โดย ท่านเจ้าภาพ ผู้อุปถัมถ์ จะ อยู่ นำหน้า นาค
เวลาประมาณ 5.30 -6.30 น.


2.พิธีวันทาเจดีย์
จุดประสงค์ เพื่อ สักการะ พระเจดีย์ ที่ประกอบ ด้วยพระพุทธรูป นับล้านองค์ ด้วย ดอกไม้ พานพุ่ม
วิธีการ นาค ธรรมทายาท จะ นำ พานพุ่ม ดอกไม้  มาสักการะ หน้า พระเจดีย์ ฝั่ง ทิศใต้ รวมถึง จุดธูป เทียน
เวลา 6.45 น.วันทาเจดีย์

3.ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับพระอุปัชฌาย์
จุดประสงค์ เพื่อ บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน ระหว่าง    พระอุปัชฌาย์ กับ เหล่า นาค ธรรมทายาท (ชุดขาว)
วิธีการ นาค ธรรมทายาท จะไปสภาฯ   เข้าแถวพร้อมกัน หน้าพระอุปัชฌาย์ ถ่ายภาพหมู่ พร้อมกัน
ถ่ายภาพหมู่นาค

4.พิธีบรรพชา
จุดประสงค์ เพื่อ นาคแสดง เจตจำนงค์ ต่อ   พระอุปัชฌาย์  ว่า ขอเปลี่ยน จาก ฆราวาส เป็น ทายาท แห่ง พระศาสนา (บวช)
วิธีการ ขั้นที่ 4.1   ตัวแทนธรรมทายาท ถวายพานพุ่มพระอุปัชฌาย์
ถวายพานพุ่มพระอุปัชฌาย์
ขั้นตอนที่ 2   ตัวแทนธรรมทายาท  กล่าวคำขอบรรพชา

ขั้นตอนที่ 3 จบพิธีขอบรรพชาแล้วแกะถุงผ้าไตร
ขั้นตอนที่ 4   แปรแถวเข้าคล้องอังสะ

หลังจากนั้น นาค จะครองผ้า (เปลี่ยนผ้า)บริเวณโซนที่พักของวัดที่ตนสังกัด จบ พิธีช่วงเช้า-สาย


5.พิธีขอสรณคมน์และศีล-ขอนิสัย

จุดประสงค์ เพื่อ  นาครับศีล 10 จาก พระอุปัชฌาย์  และ น้อมรับความเป็น ศิษย์ อาจารย์ รวมถึง คำสั่งสอน ในอนาคต พร้อมฝึกฝน ตนเองยิ่งๆ ขึ้นไป
วิธีการ เริ่มในภาคบ่าย ประมาณ เวลา 15.05 น.
5.1 ตัวแทนธรรมทายาท ถวายพานกรวยขอศีล

5.2 ธรรมทายาทกล่าวคำขอสรณคมน์ ( หมายถึง การแสดงตนว่า พระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งอันสูงสุด ) และ ขอศีลพร้อมกัน
พิธีขอสรณคมน์และศีล-ขอนิสัย
5.3. ตัวแทนธรรมทายาท ถวายปัจจัยไทยธรรม เพื่อ บูชา พระคุณของ พระอุปัชฌาย์ 

5.4.  ถ่ายภาพหมู่ของ สามเณร เพื่อ ประวัติศาสตร์ การทำความดี6.ถ่ายภาพหมู่ครั้งประวัติศาสตร์

ค้นหา