ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โครงการบรรพชาสามเณร ม.ปลาย ภาคฤดูร้อน

      การบวช เป็นเพศภาวะเดียวที่รองรับอรหัตผลได้ อีกทั้งยังเป็นทางลัดที่เอื้ออำนวยต่อการทำความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ให้เกิดขึ้นกับตัวเองมากที่สุด เพราะต้องรักษาศีลมากถึง 227 ข้อ และมีสภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรม ทำสมาธิเจริญภาวนา ทำให้ผู้บวชมีโอกาสบรรลุธรรมขั้นสูง จนหมดกิเลสเข้าถึงนิพพานได้ง่ายกว่าปุถุชนคนธรรมดา ดังนั้น พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย จึงปรารถนาให้ลูกหลานตัวเองได้บวช เพราะผู้บวชจะได้บุญอันมหาศาล ซึ่งบุญนี้จะส่งถึงท่านได้ ดังมีคำพูดที่ว่า “บวชให้แม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์”

 ขั้นตอนการบรรพชาสามเณร ม.ปลาย ภาคฤดูร้อน

 1. สมัครบวช ณ โรงเรียนในตัวอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
 2. เข้าพิธีตัดปอยผมโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และคณะญาติมิตร
 3. เข้าพิธีปลงผมโดยคณะพระภิกษุสงฆ์
 4. เตรียมบรรพชา (เป็นนาค รักษาศีล 8)
 5. เข้าพิธีแห่นาค
 6. เข้าพิธีขอขมาและรับผ้าไตร ณ วัดประจำตำบล
 7. เข้าพิธีบรรพชาพร้อมกันทั่วประเทศ ณ วัดประจำตำบล
 8. บิณฑบาตโปรดญาติโยม

คุณสมบัติผู้สมัครโครงการบรรพชาสามเณร ม.ปลาย

 1. นักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
 2. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 3. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
 4. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดโครงการ
 5. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง
 6. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยได้
 7. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น
 8. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่น ๆ และไม่ติดยาเสพติด
 9. ไม่เป็นผู้มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ หรือพิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
 10. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

หลักฐานการสมัครโครงการบรรพชาสามเณร ม.ปลาย ภาคฤดูร้อน

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรนักเรียน, หนังสือรับรอง หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด (เฉพาะนักเรียน)

ระยะเวลาดำเนินโครงการบรรพชาสามเณร ม.ปลาย ภาคฤดูร้อน

 • ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 4 เมษายน พ.ศ.2556 (รวม 25 วัน)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2556
 • เริ่มอบรม วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ วัดหรือโรงเรียนในตัวอำเภอหรือจังหวัด (ซึ่งทางโครงการฯ จะจัดเตรียมให้)
 • บรรพชา วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี (เสร็จแล้วกลับไปอบรมต่อที่ศูนย์อบรม ณ ภูมิลำเนาของตน)
 • รับประกาศนียบัตร – ปิดการอบรม  วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2556

ของใช้ในการอบรม

 1. ผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง 1 ผืน ถุงนอน 1 ถุง
 2. ชุดอบรมธรรมทายาทสีขาวล้วน ไม่มีลาย จำนวน 2 ชุด เสื้อกันหนาวสีขาว 1 ตัว
 3. เสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีขาว ไม่มีลาย 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)
 4. เสื้อกันหนาว 1 ตัว หรือตามสภาพความหนาวของอากาศ
 5. ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำสีขาว สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และไฟฉายพร้อมถ่าน
 6. กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีเหลือง
 7. ยาประจำตัว เช่น ยาทาแก้ปวดขา ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ
 8. มีดโกนหนวดพร้อมใบมีดอย่างน้อย 4 ใบ
 9. รองเท้าแตะสีน้ำตาล จำนวน 1 คู่ ถุงเท้าสีน้ำตาล 2 คู่
 10. ร่มกันแดดกันฝนสีสุภาพ เช่น สีน้ำตาล สีน้ำเงิน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ค้นหา