คำขอขมา บวช

พิมพ์
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 


คำขอขมา ลา บวช (บรรพาชา อุปสมบท) ไฟล์เสียงMP3อุกาสะ
, ดังข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอวโรกาส,

กราบลาพ่อแม่ญาติพี่น้อง
,

ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
,

เพื่อบรรพชาอุปสมบท ณ บัดนี้
,

ตลอดระยะเวลา
, ที่ต่างต้องเวียนว่ายตายเกิด,

ถือกำเนิดในวัฏฏสงสาร
,

หากข้าพเจ้าทั้งหลาย
,

ได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกิน
,

ต่อท่านทั้งหลาย
,

ในที่ต่อหน้าก็ดี
, ในที่ลับหลังก็ดี,

ทั้งมีเจตนาก็ดี
, ทั้งไม่มีเจตนาก็ดี,

ที่ระลึกได้ก็ดี
, ที่ระลึกไม่ได้ก็ดี,

นับตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
,

หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
,

ทั้งในปัจจุบันชาติก็ดี
, ขอท่านทั้งหลาย,

โปรดอโหสิกรรม
,

งดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
,

ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
,

ผู้จะบรรพชาอุปสมบทในบัดนี้
,

เพื่อความบริสุทธิ์
, เพื่อความบริบูรณ์,

เพื่อความอยู่เป็นสุขในพรหมจรรย์
,

และเพื่อประโยชน์
,

แก่การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
,

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย


ในปัจจุบันชาตินี้ เทอญ ฯ


2011 คำขอขมา บวช.