• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาท รุ่นฤดูร้อน พ.ศ.2560
อบรมระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ( 36 วัน )
ณ มหารัตนวิหารคด 11 วัดพระธรรมกาย

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 2 เมษายนพ.ศ. 2560 

ณ ปฏิมากรรมพญานาค ด้านหน้า หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย

เอกสารการสมัคร

• รูปถ่ายขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ ใบ

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด

• สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน ๑ ชุด

 

กำหนดการอบรม

1. ระยะเวลาอบรม 2 เมษายน - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ( 36 วัน ) ณ มหารัตนวิหารคด 11 วัดพระธรรมกาย 

2. เข้าโครงการ วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560

3. บรรพชา วันเสาร์ที่15 เมษายน พ.ศ. 2560

4. อุปสมบท 15 - 16 เมษายน พ.ศ. 2560 

5. สิ้นสุดการอบรมและพิธีลาสิกขา วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 

คุณสมบัติของผู้บวช

• เป็นชายแท้ จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป และมีอายุระหว่าง 20 - 50 ปี

• สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

• เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยได้ รักการฝึกฝนอบรมตนเอง

• สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเอดส์ โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด เป็นต้น

• ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ

• ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้าเมื่อห่มจีวร

• ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น

• มีคุณสมบัติผู้บวชอื่น ๆ ตามกฎของมหาเถรสมาคม

 

ของใช้ในการอบรมที่ต้องนำมาเอง

• ชุดอบรมธรรมทายาทสีขาวล้วน ไม่มีลาย จำนวน ๒ ชุด

• เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีลาย จำนวน ๑ ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)

• ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำสีขาว สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟันและยาสีฟัน ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย

• กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีเหลือง

• ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ

• มีดโกนหนวดพร้อมใบมีด อย่างน้อย ๔ ใบ

• รองเท้าแตะสีน้ำตาล จำนวน ๑ คู่

 

ของที่ไม่ใช้ในการอบรม

• หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ

• อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด

• เครื่องเล่นสื่อทุกชนิด เช่น วิทยุ, ซีดี, MP3, MP4

• กระจกเงา รูปถ่ายญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป

• ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น

• อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ

(หมายเหตุ: คณะกรรมการจะตรวจและดูแลของเหล่านี้แทนท่านระหว่างการอบรม)

 

ของที่ห้ามนำติดตัวตลอดการอบรม

• วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ

• บุหรี่ ไฟแช๊ค รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

086-393-9863 

087-711-1269 

092-006-1620

 

ค้นหา