• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย 2563

รับสมัครเยาวชนชาย อายุ 10 - 18 ปี บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

ปิดเทอม เติมธรรม
มาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนกันเถอะ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เป็นชายแท้ อายุ 10 - 18 ปี

- ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

- มีสุขภาพแข็งแรง

- ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

 

กำหนดการ

- เข้าโครงการ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563

- พิธีบรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563

- ร่วมงานบุญวันคุ้มครองโลก วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ.2563

- พิธีปิดอบรม ณ วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563

- ร่วมกิจกรรมบุญที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ / พิธีลาสิกขา วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 

สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ

โทร. 02-831-1234

www.บวช.com

www.dmycenter.com

Line @ : @dhammakayainfo

facebook : dhammakayainfo

twitter : dhammakayainfo

instagram : dhammakayainfo

 

ค้นหา