• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 9
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2563

อบรมระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563
ณ อาคารแก้วดวงบุญ หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

บทฝึกลูกผู้ชาย

     การฝึกตัวและฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนา คือ การแก้ไขนิสัยที่ไม่ดี และพยายามสร้างนิสัยดีให้เกิดขึ้นในตัวเรา จนกระทั่งสิ้นอาสวะกิเลส การอบรมหน่อแก้วเปรียญธรรมเป็นการปฏิวัตินิสัยตัวเอง โดยใช้เครื่องมือคือปัจจัย 4 และกิจวัตรที่ทำเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา 1 เดือน ผู้เข้ารับการอบรมหน่อแก้วเปรียญธรรมจะถูกฝึกให้เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย รู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัย 4 เพื่อเป็นการสร้างนิสัยให้ทุกคนรู้จักความพอดีของชึวิต เป็นผู้มีความกระตือรือร้นขยัน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานกำหนดการอบรม

ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563

วันปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 (เวลา 13.30 น. ณ SPD 7E สภาธรรมกายสากล)

พิธีตัดปอยผม วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563

วันบรรพชา วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563

ตักบาตรสามเณรใหม่ วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563

วันลาสิกขา วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563

 

กำหนดการวันสัมภาษณ์

ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้อง SPD 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1. จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

2. เป็นเพศชายที่สมบูรณ์ อายุระหว่าง 11-13 ปี

3. ผ่านการตรวจร่างกาย สอบท่องขานนาค และสัมภาษณ์

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวนดำ (สำหรับติดที่ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัคร)

2. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ป.6 ) จำนวน 1ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

4.ใบรับรองและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ชุด

 

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. ธรรมทายาทจะต้องสอบท่องคำขานนาค และบทให้พรครบทุกบท (สามารถสอบบทที่เหลือในวันอาทิตย์ต่อไปของการสมัคร)

2. ทดสอบนั่งสมาธิ (Meditation) อย่างน้อย 30 นาที

3. ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ การอบรม

4. ผ่านการตรวจสุขภาพเบื้องต้นในวันที่มาสัมภาษณ์

 

สิ่งของที่ทางโครงการจัดเตรียมให้ในวันเข้าอบรม

1. ชุดอบรม เสื้อยืดคอกลม 2 ตัว กางเกงวอร์ม 2 ตัว

2. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีปักอักษร ไม่มีลายไดๆ 1 ตัว

3. ขันตักอาบน้ำ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม

4. กระติกน้ำดื่มประจำตัว 1 กระบอก

5. กางเกงขาสั้น สำหรับใส่อาบน้ำ 1 ตัว

6. ผ้าไตรจีวร และบาตร

7. มีดโกน และใบมีด สำหรับใช้ในการปลงผม

8. ผ้าห่ม และเครื่องนอน

9. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้โรคกระเพาะสิ่งของที่ห้ามนำมาในการอบรม

1. หนังสืออ่านเล่นและสมุดทุกชนิด

2. อาหาร ขนม และเครื่องดื่มทุกชนิด

3. โทรศัพท์มือถือ, เครื่องเล่นวิทยุ mp3, กล้องถ่ายรูป, กล้องวีดีโอ

4. กระจกส่องหน้า, รูปภาพของญาติสนิทมิตรสหายทั้งชาย หญิง

5. ของมีค่าต่างๆ และเครื่องประดับทุกชนิด เช่น นาฬิกา สร้อยคอ เครื่องรางของคลัง, สร้อยข้อมือ, แหวน เป็นต้น

6. บุหรี่, สุรา, ยาเสพติด, รวมไปถึงอาวุธ และของมีคมต่างๆ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 083-299-2881, 087-770-0031

LINE ID : suchayo072

Facebook: โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.norkaew.com

 

 

ค้นหา