ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 69 ปี พระเทพญาณมหามุนี (โครงการ 2)

อบรมระหว่างวันที่ 5 มีนาคม ถึง 12 พฤษภาคม พ.ศ.2556
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

"ชีวิตสมณะเป็นชีวิตที่สูงส่ง น่าเคารพ กราบไหว้ เทิดทูนบูชา น่าปลื้ม และภาคภูมิใจ"

    เนื่องในวาระอันเป็นสิริมงคล ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามที่ควรแก่การจดจำ ด้วยการบวชเป็นพระธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 69 ปี พระเทพญาณมหามุนี ร่วมสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในจิตใจอย่างเต็มที่โดยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา น้อมจิตใจให้สูขสงบ ใสสว่าง บริสุทธิ์ผ่องใส และบวชบูชาธรรม ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติบูชาอันประเสริฐกว่าการบูชาด้วยสิ่งใดๆ แด่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ผู้เป็นผู้นำและต้นแบบในการสร้างบุญบารมีของพวกเราทุกคน ดังนั้น แม้จะบรรพชาอุปสมบทเพียงระยะเวลาสั้น ก็ย่อมจะเกิดผลานิสงส์มากมาย บุญบารมีนี้จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกประทับแน่นอยู่ในจิตใจเราตลอดไป

 

การรับสมัคร

 • สมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท (หมู่บ้านบรรลุธรรม) หรือทุกวันอาทิตย์ที่เสาโอ 27 (O 27) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 • สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร และคำขานนาคได้ที่ http://www.dmycenter.com
 • ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวชทั้งสิ้น (รวมไปถึงผ้าไตรจีวรและบาตรทางคณะกรรมการอบรมได้จัดเตรียมไว้แล้ว)

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 5. ใบรับรองและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดใบสมัคร

กำหนดการอบรม

 • ระยะเวลาอบรม วันที่ 5 มีนาคม ถึง 12 พฤษภาคม พ.ศ.2556 (รวม 69 วัน)
 • วันสัมภาษณ์และสอบขานนาค วันอาทิตย์ที่ 17 และ 24 กุมภาพันธ์ และ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2556เวลา 13.00 -16.30 น. ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม
 • วันตรวจร่างกาย วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2556 ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป
 • กำหนดการวันเข้าวัด ปฐมนิเทศ วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.00 น. ปฐมนิเทศ ณ ห้องปฏิบัติธรรม หมู่บ้านบรรลุธรรม
 • พิธีตัดปอยผม วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 15.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 • พิธีบรรพชา วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 15.30 น.
 • พิธีอุปสมบท วันพฤหัสบดีที่ 21 และ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2556
 • พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 07.00 น. ณ สภาธรรมกายสากล (ทางเข้าฝั่งช้าง)
 • สิ้นสุดการอบรม และพิธีลาสิกขา วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2556

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นชายแท้ จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6 หรือระดับปวช. ขึ้นไปและมีอายุ ระหว่าง 20-50 ปี (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
 2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
 3. ผ่านการสัมภาษณ์และสอบขานนาค จากคณะกรรมการฯ ในวันสัมภาษณ์
 4. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
 5. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย
 6. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อไม่มีโรคประจำตัวเช่นโรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด ต้องไม่ติดยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุหรี่ และผ่านการตรวจร่างกายในวันสัมภาษณ์
 7. ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และน้ำหนักตัวไม่มากเกินไป
 8. เป็นผู้ที่อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เลือกอาหาร ให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น
 9. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ
 10. ต้องมีคุณสมบัติตามกฎมหาเถรสมาคม และไม่มีรอยสักอันไม่เหมาะสม
 11. เป็นบุคคลที่ไม่เคยต้องคดีความ หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาคดี

ของใช้ในการอบรม

 1. สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม (เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาเอง)
 2. ชุดอบรมธรรมทายาท สีขาวล้วน 2 ชุด (สำหรับใส่อบรมและไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืด)
 3. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีปักอักษร ไม่มีลายใดๆ 1 ตัว
 4. เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว 1 ชุด และรองเท้าผ้าใบ
 5. รองเท้าแตะสีน้ำตาล กางเกงขาสั้น สำหรับใส่อาบน้ำและผ้าเช็ดตัวสีสุภาพ
 6. ขันตักอาบน้ำสีขาว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟันหลอดใหญ่ยาสระผมขวดใหญ่
 7. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาโรคกระเพาะ ยาทากันยุง
 8. ปากกา ที่ตัดเล็บ มีดโกนหนวด ไฟฉาย (ขนาดเล็ก) พร้อมถ่านไฟฉาย

ของที่ห้ามนำเข้ามาในการอบรม

 1. หนังสืออ่านเล่นหรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
 2. อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด
 3. เครื่องเล่นสื่อต่างๆทุกชนิด (วิทยุเทป MP3 MP4) กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลทุกประเภท และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
 4. กระจกส่องหน้า, รูปภาพของญาติมิตร
 5. ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เครื่องรางของขลัง สร้อยข้อมือ สายสิญจน์ เป็นต้น
 6. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ
 7. บุหรี่ ยาเส้น ไม้ขีดไฟ และไฟแช็ค รวมทั้งยาเสพติดทุกชนิด

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศุนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท หมู่บ้านบรรลุธรรม

โทรศัพท์ : 02-831-1848-9, 086-971-9000, 089-754-8925

ค้นหา