ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการอุปสมบทครูแก้ว ภาคฤดูร้อน

     โอกาสครั้งสำคัญ... ที่จะได้พัฒนาศักยภาพผู้นำ ได้ฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแบบเต็มหลักสูตร เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรม เรื่องราวชีวิตหลังความตายจากกรณีศึกษา เพื่อนำไปเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเกิดประโยชน์โดยตรงกับตนเอง และสามารถนำไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ในโรงเรียน โดยคำสอนของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) และ พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) อีกทัั้งจะได้รับมอบเกียรติบัตรจากคุรุสภาในฐานะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2555 ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น แบบใจถึงใจจาก พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

 

     ในการมาอบรมครั้งนี้... คุณครูทุกท่านจะได้มาเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู การพัฒนานิสัยของลูกศิษย์ แม่บทแห่งการพัฒนานิสัย เรื่อง 5 ห้องชีวิต เคล็ดลับของการวางตัวให้เป็นที่รักของคนรอบข้างและลูกศิษย์ หลักการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ แม่บทการตัดสินใจ เทคนิคการจัดหลักสูตรการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ วัฒนธรรมชาวพุทธ หลักการทำทาน รักษาศีลอย่างถูกวิธี ฯลฯ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ขั้นตอนการอุปสมบทพระครูแก้ว

 1. สมัครบวช ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
 2. พิธีตัดปอยผมโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และญาติมิตร
 3. พิธีปลงผมโดยคณะพระภิกษุสงฆ์
 4. ฝึกภาคสนาม
 5. เตรียมบวช (เป็นนาค รักษาศีล 8)
 6. แห่นาครอบเมือง
 7. พิธีขอขมาและรับผ้าไตร ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
 8. พิธีบรรพชาพร้อมกันทั่วประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 9. พิธีอุปสมบทหรือบวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดใน 77 จังหวัด ทั่วไทย
 10. บิณฑบาตโปรดญาติโยม
 11. เตรียมงานอบรมสามเณร ภาคฤดูร้อน
 12. เดินทางไปร่วมงานวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 13. เดินธุดงค์
 14. พัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง

คุณสมบัติผู้สมัครอุปสมบทครูแก้ว

 1. เป็นชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
 2. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดโครงการ
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยได้
 4. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น
 5. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
 6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ หรือพิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
 7. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
 8. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

หลักฐานการสมัครโครงการอุปสมบทครูแก้ว ภาคฤดูร้อน

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

ระยะเวลาดำเนินโครงการอุปสมบทครูแก้ว

 • ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (รวม 53 วัน)

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2556
 • เริ่มอบรม วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ วัดซึ่งเป็นศูนย์อบรมในตัวอำเภอหรือจังหวัดซึ่งทางโครงการฯ จัดเตรียมให้
 • บรรพชา วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ  วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 • อุปสมบท วันพฤหัสบดีที่ 21 – วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ วัดซึ่งเป็นศูนย์อบรมในตัวอำเภอหรือจังหวัด
 • ช่วยเตรียมการอบรมสามเณร ภาคฤดูร้อน วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2556
 • เดินธุดงค์ วันพุธที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2556
 • รับประกาศนียบัตร – ปิดการอบรม วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2556

ของใช้ในการอบรม

 1. ผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง 1 ผืน ถุงนอน 1 ถุง
 2. ชุดอบรมธรรมทายาทสีขาวล้วน ไม่มีลาย จำนวน 2 ชุด เสื้อกันหนาวสีขาว 1 ตัว
 3. เสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีขาว ไม่มีลาย 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)
 4. เสื้อกันหนาว 1 ตัว หรือตามสภาพความหนาวของอากาศ
 5. ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำสีขาว สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และไฟฉายพร้อมถ่าน
 6. กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีเหลือง
 7. ยาประจำตัว เช่น ยาทาแก้ปวดขา ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ
 8. มีดโกนหนวดพร้อมใบมีดอย่างน้อย 6 ใบ
 9. รองเท้าแตะสีน้ำตาล จำนวน 1 คู่ ถุงเท้าสีน้ำตาล 2 คู่
 10. ร่มกันแดดกันฝนสีสุภาพ เช่น สีน้ำตาล สีน้ำเงิน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ค้นหา