ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ธุดงค์ธรรมชัยสถาปนา เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน วันที่ 2 – 25 มกราคม พ.ศ. 2555

เส้นทางมหาปูชนียาจารย์บุกเบิกเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยคณะพระธุดงค์กว่า 200 รูป เดินธุดงค์เป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร จากวัดพระธรรมกาย ไปยังมหาวิทยาลัยปทุมธานี ตลอดระยะทางมีประชาชน และเด็กนักเรียนกว่า 10,000 คน เตรียมกลีบกุหลาบที่ เด็ดจากดอกกุหลาบกว่า 700,000 ดอก โปรยต้อนรับตลอด เส้นทาง เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย คำว่า “มหาปูชนียาจารย์” หมายถึงพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งเป็นพระภิกษุ ผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษ ที่ดำเนินชีวิตตามแบบ อย่างการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหมั่น ฝึกฝนตนเองจนกระทั่งสามารถพิสูจน์ให้ชาวโลกรู้เห็นว่า พระพุทธศาสนา คือที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดจริง ๆ ส่วน “เส้นทางมหาปูชนียาจารย์” หมายถึง เส้นทาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ 6 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิต ของหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อันได้แก่

1. สถานที่เกิด ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัว ณ ตำบล สองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบัน คณะศิษยานุศิษย์ของท่านได้ก่อสร้างอนุสรณ์สถานพระ- มงคลเทพมุนีไว้ ณ ที่แห่งนี้

2. สถานที่ออกบวช วัดสองพี่น้อง ตั้งอยู่ริมคลอง สองพี่น้อง ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. สถานที่บรรลุธรรม วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง ตั้งอยู่ ริมคลองบางกอกน้อย ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

4. สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

5. สถานที่ปักหลักเผยแผ่วิชชาธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ในอดีตอยู่ในเขตจังหวัดธนบุรี)

6. สถานที่สืบสานวิชชาธรรมกาย (เพื่อสานต่อ มโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก) วัดพระธรรมกาย

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สถานที่สำคัญแต่ละแห่งบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ จะเป็นที่รวบรวมประวัติการสร้างบารมีของพระเดชพระคุณ หลวงปู่ ตั้งแต่ปฐมวัย มัชฌิมวัย จนถึงปัจฉิมวัย และเป็น สถานที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำแท้ของท่าน ซึ่งบรรดา ศิษยานุศิษย์พร้อมใจกันหล่อขึ้น เพื่อแสดงถึงความเคารพ รักและความกตัญญูต่อพระคุณอันไม่มีประมาณของท่าน การสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์จะทำให้อนุชน รุ่นหลังมีโอกาสศึกษาชีวประวัติอันงดงามและคำสอนอันล้ำค่าของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้โดยสะดวก

ภาพการดำเนินชีวิตและคำสอนของท่านจะเป็นแรง บันดาลใจให้คนรุ่นหลังประพฤติปฏิบัติตาม ซึ่งจะส่งผล ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา สืบต่อไป ดังนั้นการสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ จึงเป็นสิ่งที่มีความ สำคัญอย่างยิ่งยวด

 

ด้วยเหตุนี้ ในเดือนมกราคม 2555 ศิษยานุศิษย์ของ พระเดชพระคุณหลวงปู่ นำโดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงร่วมกันจัดให้มีการเดินธุดงค์และปฏิบัติธรรมของพระภิกษุจำนวน 1,127 รูป อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 24 วัน เป็นระยะทาง 365 กิโลเมตร ผ่านจังหวัดอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย

การเดินธุดงค์ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสถาปนา เส้นทางมหาปูชนียาจารย์แล้ว ยังเป็นการฟื้นฟูจิตใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และช่วยขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ สรรพ- ทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย จากมหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ที่สร้างความสูญเสียและความพลัดพรากแก่ พี่น้องชาวไทยให้หมดสิ้นไป รวมทั้งเป็นการสร้างสิริมงคล ให้เกิดขึ้นแก่ผืนแผ่นดินไทยด้วย

 

การขจัดปัดเป่าภัยพิบัติด้วยอำนาจของพระรัตนตรัย นั้น ในครั้งพุทธกาลก็เคยปรากฏขึ้นเช่นกัน ดังเช่น เมื่อครั้งที่กรุงไพศาลีประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่ ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนและล้มตายเป็นจำนวนมาก ครั้งนั้น

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับอาราธนาให้เสด็จไปโปรด ชาวเมืองไพศาลี ขณะเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ พร้อมเหล่าภิกษุ 500 รูป พระเจ้าพิมพิสารได้เตรียมหนทางเสด็จสำหรับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการประดับธงชัย โปรยดอกไม้

5 สี กั้นฉัตร บูชาด้วยดอกไม้และของหอมเป็นระยะทาง ประมาณ 5 โยชน์ แม้ชาวเมืองก็ร่วมกันทำความสะอาด

ถนนหนทาง พร้อมทั้งประดับประดาด้วยพวงดอกไม้อัน ประณีตงดงาม เพื่อส่งเสด็จ เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงไพศาลี ด้วย อานุภาพของพระรัตนตรัย ภัยพิบัติทั้งมวลก็มลายหายสูญ สิริมงคลทั้งหลายพลันบังเกิดขึ้นกับชาวเมืองไพศาลีโดย ทั่วหน้ากัน

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล