ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2555

จัดธุดงค์ธรรมชัย สร้างบุญให้แผ่นดิน

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการเดินธุดงค์ธรรมชัยฯ กล่าวว่า จากโครงการบวชพระแสนรูปเข้าพรรษา ปี 2555 หลังจบโครงการเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการตระหนักรู้ทางศีลธรรมเป้นอย่างมาก มีพระธรรมทายาทหลายพันรูปปรารถนาบวชต่อ เพื่อฝึกฝนอบรมตนเองและสืบอายุพระพุทธศาสนา ทางกรรมการจัดงานจึงเห็นว่า เพื่อให้พระภิกษุธรรมทายาทเหล่านั้นได้ฝึกฝนตนเองตามพระธรรมวินัยให้ยิ่งๆขึ้นไป

จึงจัดให้มีการเดินธุดงค์ธรรมชัยในเส้นทางสร้างบารมีของพระมหาเถระผู้เป็นต้นแบบในทางธรรม นั่นคือ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ถือเป็นโอกาสอันดีที่พุทธบริษัท 4 ได้บำเพ็ญบุญกุศล ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ต้อนรับพระธุดงค์ เป็นสามัคคีงานบุญ สร้างสิริมงคลแก่ชีวิต รวมถึงประเทศชาติ เพื่อต้อนรับศักราชใหม่ ปี 2556 และสมกับที่ทั่วโลกยกย่องให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก โดยก่อนเดินธุดงค์ พระธรรมทายาทได้ฝึกตัวมา 5 เดือน และฝึกสมาธิอย่างเข้มข้นตลอดเดือนธันวาคม

วัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ซึ่งจัดมาเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยการเดินธุดงค์จะผ่านพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2 – 27 มกราคม 2556 รวมระยะเวลา 26 วัน เป็นระยะทางกว่า 400 กิโลเมตร

ติดตามความเคลื่อนไหว และรายงานสดการเดินธุดงค์ธรรมชัย ได้ที่ www.dmc.tv ตรวจสอบและสอบถามเส้นทางไปร่วมต้อนรับพระธุดงค์ได้ที่ www.dmycenter.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1234 และ 087-707-7771 ถึง 3

ภาพข่าวจากหน้งสือพิมพ์แนวหน้า (คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล