ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2556

คอลัมน์ : ตามตะวัน

โดย : พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย

 

เรื่อง : ทั่วหล้าร่มเย็น พบเห็นพระธุดงค์

“เราได้เห็นพระวิปัสสีพุทธเจ้า เสด็จดำเนินไประหว่างตลาด

ได้ประณมอัญชลีไหว้ด้วยจิตเลื่อมใส ด้วยบุญนั้น

เราไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการประณมมือไหว้”

(เอกัญชลิกเถราปทาน)

มือทั้งสองข้างที่อยู่กับตัวเรานี้ มีความสำคัญกับชีวิตเราทั้งภพนี้และภพหน้า หากมือนี้ได้อัญชลีบูชาผู้ประพฤติธรรม มือนั้นก็เป็นมงคล ปากของเราถ้าเปล่งถ้อยคำที่ไพเราะ เป็นไปเพื่อประโยชน์ เช่นกล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า ก็เป็นบุญกุศลที่จะนำพาไปสู่สุคติสวรรค์  แต่ถ้าหากนำมือนี้ไปสร้างบาป หรือใช้ปากก่อวาทกรรมที่ทำให้คนอื่นคิดผิด พูดผิดและทำผิดตามที่ตัวเองพูด ก็มีแต่จะนำทุกข์ร้อนมาให้มากมาย เราเกิดมาเป็นมนุษย์ควรใช้ทุกส่วนของร่างกายให้เป็นทางมาแห่งบุญ

ช่วงนี้มีข่าวมหามงคลบังเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ที่จะทำให้เราได้โอกาสสั่งสมบุญพิเศษซึ่งหาได้ยากในโลก เพราะได้มีคณะพระธุดงค์จำนวน 1,128 รูป ออกเดินธุดงค์ผ่าน 7 จังหวัด ระหว่างวันที่ 2-27 มกราคม 2556 โดยมีรถซึ่งประดิษฐานด้วยรูปหล่อทองคำบริสุทธิ์ของหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ                   (สด จนฺทสโร) นำหน้าขบวน เป็นการเปิดโอกาสให้สาธุชนได้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้มีกระแสตอบรับจากพุทธศาสนิกชนมากมายที่หลั่งไหลมาจากทั่วประเทศ มานั่งรอข้างถนนเพื่อต้อนรับพระธุดงค์ด้วยจิตเลื่อมใส เพราะตระหนักว่า “การต้อนรับพระธุดงค์เป็นบุญใหญ่

พระธุดงค์ super monk

เป็นเรื่องธรรมดาว่า การที่มีสาธุชนนับหมื่นคนมานั่งรอโปรยดอกไม้ต้อนรับพระธุดงค์นั้น อาจทำให้การจราจรติดขัดบ้าง  แต่ถ้าเข้าใจคำว่า “การแบ่งปัน คือ สิ่งที่ยิ่งใหญ่”  [sharing is great] และตระหนักถึงการให้โอกาสคนอื่นทำความดี จากใจที่เคยคับแคบเพราะคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวที่ต้องเร่งรีบไปทำมาหากิน จะขยายกว้างออกไปว่า  “เราคือผู้มีส่วนในการช่วยประกาศพระพุทธศาสนา” เพราะในปัจจุบัน ชาวโลกนับพันล้านยังไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเลย แล้วคำว่า “พระธุดงค์” เขาจะรู้จักได้อย่างไร              เมื่อรู้ว่ารถติดเพราะมีพระธุดงค์เมตตามาโปรดชาวเมืองก็ให้อนุโมทนาเสียเถิด การยอมเสียเวลารอคอยเพื่อให้โอกาสคนอื่นได้ต้อนรับพระธุดงค์อย่างมีความสุข นับว่าเป็นผู้ให้ เป็นการเอาชนะความเห็นแก่ตัว เป็นการเสียเพื่อได้ ได้บุญได้กุศล ได้ภาพที่เป็นมงคลเกิดขึ้นในสังคม ภาพเหล่านี้จะถูกแพร่ไปทั่วโลก

 

ให้ชาวโลกนับพันล้านหันมาศึกษาคำสอนและลงมือปฏิบัติธรรม ให้เขามีความสุขในปัจจุบันและมีสุคติเป็นที่ไป

อาตมาขอสดุดีพระธุดงค์เหล่านี้ว่า เป็น super monk เพราะ “ท่านเป็นยอดนักเสียสละ” ยอมเสียสละความสุขส่วนตัว ยอมเหนื่อยเพื่อประกาศพระศาสนาผ่านการเดินธุดงค์ด้วยเท้าเปล่าในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ค่ำไหนนอนนั่น ฉันมื้อเดียว ทุกรูปได้ผ่านการฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นพระแท้ ก่อนออกเดินธุดงค์ก็นั่งสมาธิร่วมกันวันละไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง พร้อมจะเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยม

การเดินธุดงค์ของท่านต้องอดทนเดินฝ่าเปลวแดดที่แผดร้อน เพื่อดับร้อนที่ลุกโชนอยู่ในใจของชาวโลก แม้จะถูกผู้ไม่รู้วิจารณ์ว่าเป็นการสร้างภาพ ก็ต้องบอกว่าสร้างภาพดี มีคุณภาพ ที่ใครได้เห็นเป็นมงคลแก่สายตา ใครที่ได้โอกาสมาโปรยดอกไม้บูชาท่านยิ่งเป็นมหากุศลที่หาได้ยากในยุคปัจจุบัน ท่านทั้งหลายที่ได้ยินข่าวมงคลนี้ควรให้โอกาสตัวเองสักครั้งไปต้อนรับ เพราะการหาเงินทองยังมีโอกาสหาได้ทั้งชีวิต แต่ตลอดชีวิตใช่ว่าจะได้โอกาสต้อนรับพระธุดงค์นับพันรูป..

ใครก็ตามที่อุตส่าห์เดินทางไกลมาน้อมไหว้พระธุดงค์ผู้ทรงศีล พร้อมเปล่งถ้อยคำอันเป็นมงคลว่า “สาธุ สาธุ สาธุ” ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า ในจิตใจของบุคคลนั้นสูงส่งมาก จะทำให้เกิดในตระกูลสูง ทำให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ

ท่านผู้ใฝ่บุญทั้งหลาย...ความเป็นผู้มีโชคได้บังเกิดขึ้นกับท่านแล้ว ให้ชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักออกมาต้อนรับพระธุดงค์ มาทำมือทั้งสองให้เป็นมงคลด้วยการโปรยดอกดาวรวยต้อนรับ หยิบจับอะไรจะได้เป็นเงินเป็นทอง ทำมาค้าคล่องกำไรงาม ขายดิบขายดี เส้นทางชีวิตจะได้รุ่งเรืองสว่างไสวประดุจปูลาดด้วยทองคำ  เป็นผู้ปฏิบัติสะดวกบรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกชาติตราบวันเข้าสู่พระนิพพาน...

และในวันที่ 22 มกราคมนี้ ช่วงเย็นประมาณบ่าย 4 โมง พระธุดงค์จะเดินถึงพุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของชาติไทย ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ขอเชิญสาธุชนทุกท่านสวมชุดสีขาวๆ มาร่วมถวายการต้อนรับพระธุดงค์ทั้ง 1,128 รูปได้ที่พุทธมณฑล ซึ่งตอนค่ำจะมีพิธีจุดประทีปนับพันดวงถวายเป็นพุทธบูชาด้วย สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมและเส้นทางต้อนรับพะธุดงค์ได้ที่  www.dmycenter.com หรือสอบถามที่ Callcenter 02-831-1234 และ 087-707-7771                   ถึง 3

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล