ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

      โครงการธุดงค์ธรรมชัย เส์นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) ปีที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-27 มกราคม พ.ศ.2556 เพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ สร้าง บุญใหญ่ให้แผ่นดิน เดินธุดงค์ผ่านพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร รวมระยะเวลา 26 วัน เป็นระยะทางกว่า 446 กิโลเมตร โดยคณะพระธุดงค์ 1,128 รูป เดินธุดงค์ถึงวัดปากนา ภาษีเจริญ เพื่อสักการะรูปหล่อทองคำและ สักการะสรีระพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบ มาร และรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมัง คลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ

  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

       คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

       "ญาติโยมทั้งหลายถือว่าได้กุศลผลบุญเป็นเทพบุตรเทพธิดา การ ส่งเสริมสนับสนุนกับพระธุดงค์ 1,128 รูป ถือเป็นมหากุศลของญาติโยม ทุกคน และได้ทราบว่าบันไดทองที่ญาติโยมนำมาให้เดินนี้ เป็นบันไดทอง เป็นต้นดาวรวยที่ญาติโยมปลูกขึ้นเอง พอมีดอกก็นำมาโปรยให้พระเดิน เป็นบุญเป็นกุศล เป็นปันไดทองของญาติโยมที่จะพาญาติโยมขึ้นส่สวรรค์ ญาติโยมทุกคนนะ เมื่อมีบันไดทอง สร้างบันไดทองไว้แล้วก็ให้เดินดีๆ เดินตรง ๆ จะเป็นทางไปส่สวรรค์  ท่านทั้งหลายการปฏิบัติอยู่ในธุดงค์ คือ ต้องการดับกิเลส ต้องการดับทุกข์ ต้องการทำใจให้สงบ ให้ท่านทั้งหลายมีขันติกับมีความ ใจเย็น

       ใจเย็น คือ นิพพาน เรายังไม่ถึงนิพพานนะ แต่เราปรับให้ใจเย็น ให้มีขันติความอดทนและทำใจให้เย็น 2 ประการนี้ จะเป็นคุณธรรมให้ ท่านทั้งหลายได้ความสำเร็จใน?วิต อยู่ในสมณะเพศก็จะได้ความสุขได้ ความสำเร็จ ได้วิเวก ได้วิหารธรรมในสมณะเพศ อยู่ในฆราวาสวิสัยก็จะ ได้มีความสุขความเจริญในการครองเรือน

       ท่านพระธุดงค์ธรรมทายาท ทั้งศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่าน วันนี้Iด้รับคุณธรรม 2 ประการ คือ ความอดทนและความใจเย็น เพื่อนำ ไปปฏิบัติ นำไปประพฤติ นำไปกระทำ แล้วท่านทั้งหลายจะได้รับความ สำเร็จในชีวิตทุกประการ"

 

พระพรหมเมธี

       กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์

      "โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เป็นโครงการที่เป็นคุณประโยชน์กับ ยุคปัจจุบัน นานๆ เราจะได้เห็นพระสงฆ์เป็นจำนวนพันกว่ารูปออก มาโปรดญาติโยม มาสร้างแบบสร้างแม่พิมพ์สร้างแนวทางให้ท่านทั้ง หลายได้เดินตามกับพระคุณเจ้าจำนวน 1,128 รูป และการเดินธุดงค์นี้ บางท่านอาจมีความรู้สีกว่า ทำไมพระสงฆ์จึงมาเดินอยู่ในเมือง ทำไมไม่ ไปเดินนอกเมือง รี}งในหลักของพระสัมมาส้มพุทธเจ้า สอนให้พระสงฆ์ จาริกไปในแดนต่างๆ ไม่ได้กำหนดว่าจะในเมืองหรือนอกเมือง แต่การที่ เราจะเดินออกนอกเมืองก็จะต้องเดินผ่านในเมืองก่อน แต่โครงการธุดงค์ ธรรมชัยนี้ มุ่งที่จะให้เกิดเป็นทิฏฐานุคติกับสังคมไทย เพื่อให้ได้เห็น ปฏิปทาจริยวัตรของพระธุดงค์ท่านเดินอย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อย ด้วย กริยาอาการของสมณะผู้สงบ ผู้ใม่เบียดเบียนใคร ผู้!ม่กล่าวร้ายใคร ผู้ใม่ พยาบาทอาฆาต ไม่จองเวรกับใคร พระทุกรูปที่เดินนั้นเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยงดงาม มีสืลาจารวัตรเป็นที่น่ายกย่องเชิ'ดชู การเดินธุดงค์ธรรม ชัยนี้อาจจะเป็น 1 ใน 13 อย่าง ของหลักธุดงค์ คือ การอยู่หรือไปตาม สถานที่ที่จัดไว้ ไม่เป็นการผิดหรือเสียหายใดๆทั้งสิน อาตมาภาพใน ฐานะพระสงฆ์ที่ดูแลกิจการคณะสงฆ์ ก็เห็นว่าไม่ใช่เรื่องเสียหาย และไม่ เป็นเรื่องผิดปกติ แต่กลับเป็นเรื่องดี เป็นเรื่องที่ทำให้สังคมได้อยู่กับหลัก ธรรมคำสอน"

 

พระพรหมดิลก

       (เอื้อน หาสธัมโม ป.ธ.ร,, M.A.,Ph.D.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร

       "การเดินธุดงค์นี้เป็นประโยชน์ตามพุทธโอวาทของสมเด็จ พระบรมศาสดาที่ทรงได้แสดงไวในเรื่องของธุดงคธรรม และการนี้เดิน ธุดงค์นี้ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติว่า ชาวต่างชาติทั่วโลกเมื่อได้เห็น ภาพการเดินธุดงค์แล้วจะได้เห็นภาพพจน์ของพระพุทธศาสนาที่มีความ เจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศ รี}งยัง,ไม่เคย เผยแพร่ไปในที่ใดๆ ถือว่า เป็นการเผยแผ่ให้ทั่วโลกได้รู้ว่าประเทศไทยของเรามีพระพุทธศาสนาเป็น หลัก การเดินธุดงคํในครั้งนี้เราไม่ได้ทำกันเป็นประจำทุกวันๆ นานๆ สัก ครั้งหนึ่งเราจะทำขึ้นปีหนึ่งเราถึงจะทำกันครั้งหนึ่ง คนที่ห่างบุญ คนไม่ เข้าใจบุญเท่านั้นที่จะคิดว่าการเดินธุดงคในเมืองนี้ทำให้รถติด ทำให้คน ลำบาก ถามว่าประชาชนทั้งหลายนี้เขามองเห็นรถถึงแม้ว่าจะติดนิด ๆ หน่อยๆ แต่เมื่อเห็นพระมา ถามว่าคนทั้งหลายบ่นไหม หรือญาติโยมทั้ง หลายเขานั่งรถผ่านมาแล้ว ไม่มีโอกาสได้มาใกล้ ๆ พระเลย ถามว่าโยม ที่นั่งอยู่ในรถโยมบ่นไหม อาตมาจะเห็นญาติโยมทั้งหลายเขาจะเปิด กระจกกันยกมือสาธุ สาธุกันอยู่ตลอด"

 

ปลื้มไปทั่วโลก

ธุดงค์ธรรมชัยปลื้มไปทั่วโลก

คนที่ 1      “ผมรู้สึกประทับใจมากครับ เป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดมาก ผมชอบที่สังคมไทยเชื่อมต่อศาสนาของพวกเขา พวกเขารักศาสนา และเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมมากสำหรับผมครับ”

คนที่ 2       “สวยงามมากคะ ฉันรู้สึกดีมาก ฉันถือเรื่องความเคารพเป็นอย่างมาก ทุกๆ คนแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ เป็นความรู้สึกที่ดีมากคะ ฉันหวังว่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรมและศาสนาของพวกคุณมากขึ้น และฉันก็ชอบที่มีคนมาอธิบายให้ฟังว่า วันนี้มีพระมา 1,128 รูป น่าอัศจรรย์และสวยงามมาก มันดีมากสำหรับใจของเราคะ”

 คนที่ 3       “มีความสุขมากครับ เหมือนผมได้เห็นพระที่มีความมุ่งมั่น เหมือนเป็นพระที่มีภูมิรู้ภูมิธรรม ผมมีความสุขมาก และผู้รู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างเวลาท่านเดินผ่าน ผมมีความสุขจริงๆ ครับ มีความสุขเหมือนถูกลอตเตอรี่เป็นล้านเลยครับ”

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล