ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

(อัพเดพข้อมูล 14 มีนาคม 2554)
ศูนย์ประสานงานบวชพระ หรือ อุบาสิกาแก้ว ทั่วประเทศไทย สมัครบวช


028311234 (โทร 9.00 น.-18.00น.)
โทรศัพท์มือถือ 0877077771 -3

ศูนย์ประสานงานบวชพระ อุบาสิกาแก้ว ทั่วประเทศไทย ศูนย์กลาง MS1 ข้อมูล หัวหน้าศูนย์

หลัง 14 มิย 53 เป็น เบอร์ 0882277800 [dtac เบอร์กลุ่ม]

028311235 (โทร 9.00 น.-20.00น.)

ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ช่วงเดือน มีค-มิย ทุกปี (เฉพาะ วัดพระธรรมกาย)

เบอร์โทรศัพท์
: ๐- ๒๘๓๑ - ๒๗๓๐-๒ , ๐๘ - ๑๔๕๗ - ๔๐๗๒ ,

และ ๐๘ - ๙๗๗๒ - ๘๓๓๕พระอรรณพ เปมสีโล : o๘-๕๑๒o-o๗๗๗อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม ฯ เฟสที่ ๑ ช่วงเดือน มีค-มิย ทุกปี (เฉพาะ วัดพระธรรมกาย)

ศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทายาท (หมู่บ้านสามัคคีธรรม)


วัดพระธรรมกาย ๒๓/๒ หมู่ ๗ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง


จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐


เบอร์โทรศัพท์
: ๐- ๒๘๓๑- ๑๘๔๘ , ๐- ๒๘๓๑- ๑๘๔๙,

และ ๐- ๙๗๗๕- ๕๐๐๐


พระยอ สุทธจิตโต : o๘-๙๗๗๕-๕ooo


โครงการอุปสมบทหมู่ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๗ แห่งสมาคมพุทธบุตร ๖๐ ช่วงเดือน พ.ย - ธ.ค ทุกปี (เฉพาะอบรมวัดพระธรรมกาย)

พระสุวิชัย อธิชโย : ๐๘-๕๙๑๒-๑๘๑๓(0859121813) และ พระวิศิษฏ์ ปุญฺญนาโค : ๐๘-๙๗๗๑-๔๔๗๐ (0897714470)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐วัดพระธรรมกาย ๒๓/๒ หมู่ ๗ ต.คลอง สาม อ.คลองหลวง

ศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทายาท (หมู่บ้านบรรลุธรรม)อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม ฯ ปีเฟสที่ ๒ ช่วงเดือน มีค-มิย ทุกปี (เฉพาะ วัดพระธรรมกาย)

ศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทายาท (หมู่บ้านสามัคคีธรรม)


วัดพระธรรมกาย ๒๓/๒ หมู่ ๗ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง


จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐


เบอร์โทรศัพท์
: ๐- ๒๘๓๑- ๑๘๔๘ , ๐- ๒๘๓๑- ๑๘๔๙,

และ ๐๘ - ๖๙๗๑ - ๙๐๐๐


พระจารุวัฒน์ จารุวฑฒโน : o๘-๖๙๗๑-๙oooธรรมทายาท รุ่นนานาชาติ ช่วงเดือน มิย - กค ทุกปี (เฉพาะอบรม วัดพระธรรมกาย)

เบอร์โทรศัพท์
:

พระรณภพ โชติลาโภ : o๘-๗๕o๒-๖๒๖๒อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นวาระพิเศษ (เฉพาะอบรม วัดพระธรรมกาย)

สมาคมพุทธบุตร ๖๐ อาคารพาร์ค เพลินจิต


เลขที่ ๖๑ ถนนสุขุมวิท ซอย ๑ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๖๕๕-๖๕๖๙ ต่อ ๑๑๒๖


ยุวธรรมทายาท ช่วงเดือน มีค-เมย ทุกปี (เฉพาะ วัดพระธรรมกาย)


ศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย


เบอร์โทรศัพท์ : o๘-๖๙o๓-๘๔๖๔, o๘-๓๑๓๔-๓๓๑o

พระศิริชัย ทานวโร : o๘-๖๙o๓-๘๔๖๔, o๘-๓๑๓๔-๓๓๑o


มัฌชิมธรรมทายาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีค-เมย ทุกปี (เฉพาะ วัดพระธรรมกาย)

ศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘-๕๑๖๑-๐๒๒๔

พระสุวิชัย อธิชโย : o๘-๕๙๑๒-๑๘๑๓มัฌชิมธรรมทายาทหญิง มีค-เมย ทุกปี (เฉพาะ วัดพระธรรมกาย)

กองบริหารงานอาสาสมัคร สำนักศรัทธาภิบาลวัดพระธรรมกาย

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘ - ๑๔๕๔ - ๐๖๘๐ , ๐๘ - ๑๕๕๔- ๑๕๐๓


เตรียมยุวธรรมทายาท (เฉพาะ วัดพระธรรมกาย)

ศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘-๙๖๓๖-๕๒๙๐


มัฌชิมธรรมทายาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะ วัดพระธรรมกาย)

ศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘-๖๖๐๗-๐๑๓๐

พระอภิชาติ ฌานสุโภ : o๘-๙๔๔๑-o๙๙o


ธรรมทายาทหญิง ช่วง มีค-เมย ทุกปี (เฉพาะ วัดพระธรรมกาย)

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๘๓๑-๒๗๓๐ , ๐๘-๑๖๔๕-๙๗๖๕

และ ๐๘ - ๙๓๘๘ - ๙๙๑๓ยุวกัลยาณมิตร (เฉพาะ วัดพระธรรมกาย)

กัลฯ วรอนงค์ เอกะจิตร์ (พี่บัว) ๐๘-๕๑๓๔-๑๘๑๒

กัลฯ นิภาพรรณ สุทธายศ (พี่โอ่ง)
๐๘-๙๖๘๗-๑๙๑๐


Sunchild Camp (เฉพาะ วัดพระธรรมกาย)

กองบริหารงานอาสาสมัคร สำนักศรัทธาภิบาลวัดพระธรรมกาย

เบอร์โทรศัพท์ :SUPER KIDs (ค่ายอบรมเด็กประถม มัธยมต้น เฉพาะ วัดพระธรรมกาย)

สโมสร SUPER KIDS www.superkids.tv

เบอร์โทรศัพท์ :
๐- ๒๘๓๑-๑๘๓๔ ,

๐๘-๙๗๐๘-๐๐๙๒ , ๐๘-๙๗๗๐-๒๓๗๒


E-mail :

วัดสาขาที่เป็นศูนย์รับสมัคร และศูนย์อบรม โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย

ภาคกลาง

(1 ศูนย์)

1 ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี อ.โคกสาโรง

จ.ลพบุรี โทรศัพท์ (080) 9628491


ภาคตะวันออก

ศูนย์รับสมัคร และอบรมโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย

(4 ศูนย์)

1 วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

โทรศัพท์ (081) 4051506

2 วัดหนองไผ่ล้อม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

โทรศัพท์ (081) 8639789 , (089) 6072792

3 ธุดงคสถานจันทปุระ อ.มะขาม จ.จันทบุรี

โทรศัพท์(039) 326191 , (086) 1090600

4 ธุดงคสถานปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

โทรศัพท์ (083) 1129877


ภาคตะวันตก

ศูนย์รับสมัคร และอบรมโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย

(2 ศูนย์)

1 ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบ

โทรศัพท์ (032) 601543-4 , (086) 8576943

2 ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช อ.เมือง จ.ราชบุรี

โทรศัพท์(034) 773153 , (083) 5406604


ภาคอีสาน

ศูนย์รับสมัคร และอบรมโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย

(7 ศูนย์)

1 วัดป่าโนนสะอาด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

โทรศัพท์ (086) 8341717 , (083) 5007778

2 วัดราษฎร์สังคม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

โทรศัพท์(086) 2355472 , (086) 8647662

3.วัดถ้าเขาวง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ (081) 7042967 , (084) 9833419

4 ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา อ.ปักธงชัย

จ.นครราชสีมา โทรศัพท์(081) 3084701 ,

(044) 249615-6

5 วัดเมืองคง อ. ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ

โทรศัพท์(045) 682424-5, (081) 3188258

6.วัดหนองกินเพล อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี

โทรศัพท์ (01) 7186577, (084) 5318131

7 ธุดงคสถานอุบลราชธานี อ.วารินชาราบ จ.อุบล

โทรศัพท์ (081) 6008272


ภาคเหนือ

ศูนย์รับสมัคร และอบรมโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย

(5 ศูนย์)

1 วัดบ้านขุน อ.ฮอด จ. เชียงใหม่

โทรศัพท์ (081) 9514789

2 ธุดงคสถานพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

โทรศัพท์(055) 384195-6 , (081) 7074797

3 ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์(053) 353174-6 , (083) 5404600

4 วัดห้วยตองสัก อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ (081) 7420173 , (053) 342266

5 ศุนย์อบรมเยาวชนแพร่ อ.วังชิ้น จ.แพร่

โทรศัพท์ (081) 4077072


ภาคใต้

ศูนย์รับสมัคร และอบรมโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย

(2 ศูนย์)

1 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกร่า จ.สงขลา

โทรศัพท์ (087) 6908563

2 ธุดงคสถานชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร

โทรศัพท์ (081) 6293128 , (081) 6700999

พิธีกรรมงานบวช (ติดต่อเรื่องหมายเลข / เวลา บรรพชาอุปสมบท)


เบอร์โทรศัพท์
: ๐ - ๒๘๓๑ - ๑๘๔๖ - ๗

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล