ธรรมะ

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ความฝัน ๑๖ ประการ ของพระเจ้าปเสนทิโกศล

 600215_01.jpg - 169.47 kB

      ครั้งหนึ่ง ในกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายังทรงพระชนม์อยู่ พระเจ้าปเสนทิโกศล พระราชาแห่งแคว้นโกศล ทรงบรรทมหลับในเวลาราตรีทรงฝันเห็นนิมิตยืดยาวถึง ๑๖ ข้อ ทรงตกพระทัยตื่นขึ้นในกลางดึก เกิดความหวาดกลัวต่อมรณภัยแล้วก็ไม่สามารถข่มพระเนตรหลับได้อีก  จนรุ่งเช้า

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

มโนธรรมยังไม่กร่อน

 เรื่องโดย กมล  วัฒนโชติ

600216_12.jpg - 107.48 kB

      ณ ริมคลองส่งน้ำที่ทุ่งสามของรังสิต มีมูลดินที่ทำขึ้นใหม่ ๆ เกือบร้อยแห่งเรียงรายกันเป็นระยะ ๆ ได้ช่องไฟพองามยาว ๑ วา สูงขึ้นจากพื้นไม่เกิน ๑ คืบ ชะรอยทุ่งนาแห่งนี้จะเป็นสุสานที่สร้างขึ้นใหม่กระมังจึงไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่ทำไมจึงศพฝังอยู่มากมายจนเกลื่อนกลาดดึกดื่นค่อนคืนป่านนี้แล้ว เงียบก็เงียบ หนาวก็หนาว ลมก็แรง แต่ยังมีคบเพลิงปักอยู่ เปลวไฟล้อเล่นกับสายลมเย็นวูบวาบ ดูสว่างวอม ๆ แวม ๆ น่าขนหัวลุก ใครหนอช่างขวัญดีบังอาจนักกล้าไปจุดคบเพลิงบูชาหน้าหลุมฝังศพเหล่านั้นยามค่ำคืน มิเกรงถูกภูตผีหลอกหลอนเหนือมูลดินเหล่านั้นมีเงาตะคุ่มสีขาวคล้ายคนนั่ง แม้ลมจะกรรโชกจนต้นไม้โดยรอบดอนลู่แทบหักกลางลำต้น แต่เงาตะคุ่มเหล่านั้นกลับไม่ไหวติง ยังแข็งทื่อเหมือนปราศจากชีวิตอยู่เช่นเดิม

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 หมอชีวกสรรเสริญพระพุทธคุณ 

600216_11.jpg - 75.42 kB

     เมื่อพระเจ้าอชาตศตรูทรงมีรับสั่งถามเฉพาะตนเช่นนั้น หมอชีวกโกมารภัจจ์จึงได้โอกาสกราบทูลว่า ขณะนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จประทับ ณ สวนอัมพวัน พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๑,๒๕๐ รูป ครั้นเห็นจอมกษัตริย์ทรงรับฟังด้วยความสนพระทัย หมอชีวกจึงกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณ ให้เป็นที่ปรากฏพร้อมบริบูรณ์ ทั้งพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระกรุณาคุณ ด้วยน้ำเสียงดังกังวานว่า

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ที่มาแห่งสามัญญผลสูตร 
5. พระเจ้าอชาตศัตรู ทรงสงสัยเป้าหมายของนักบวช

600216_10.jpg - 111.35 kB

    พระเจ้าอชาตศัตรูทรงประสบทุกข์แสนสาหัส ภายหลังจากพระราชบิดาสิ้นพระชนม์ด้วยการกระทำของพระองค์เอง ประกอบกับทรงได้สดับคำติเตียนของชาวแว่นแคว้นในกรรมชั่วของพระเทวทัต เมื่อทรงครุ่นคิดไตร่ตรองดูด้วยปัญญาแล้ว พระองค์จึงทรงตระหนักว่า ความทุกข์และความเดือดร้อนที่พระองค์กำลังเผชิญอยู่นี้ ล้วนมีสาเหตุมาจากความหลงผิด หลงเชื่อและยกย่องบูชานักบวชอย่างเทวทัตโดยแท้ ขณะเดียวกันก็ทรงพิศวงนักหนาว่า เหตุใดนักบวชเทวทัตที่พระองค์เห็นว่าเป็นผู้ทรงศีล มิหนำซ้ำยังเป็นพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

     

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ที่มาแห่งสามัญญผลสูตร
4. อชาตศัตรูราชกุมารทรงกระทำปิตุฆาต

 600216_09.jpg - 79.67 kB

    พระเทวทัตได้หมั่นไปเฝ้าอชาตศัตรูราชกุมาร   แล้วถวายคำแนะนำยุยงเนืองๆว่า สมัยก่อนคนเราอายุยืน  แต่สมัยนี้คนอายุสั้น ด้วยเหตุนี้อชาตศัตรูราชกุมารอาจจะสิ้นพระชนม์เสียก่อนที่ได้ขึ้นครองราชย์ก็ได้   ดังนั้นพระองค์จึงน่าจะปลงพระชนม์พระราชบิดา แล้วยึดครองราชสมบัติเสีย  ส่วนตนเองก็จะปลงพระชนม์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปกครองสงฆ์แทนเสียเอง

หมวดหมู่รอง

ค้นหา