ธรรมะ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

อานิสงส์บุญถวายสังฆทาน

อานิสงส์บุญถวายสังฆทาน

“พี่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่า การถวายสังฆทานมีผลมาก

หากพี่กลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง จะหมั่นถวายทานมุ่งตรงต่อหมู่สงฆ์และจะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเลย”

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

อานิสงส์ถวายเภสัช และรักษาพระภิกษุอาพาธ

581003_01.jpg - 192.72 kb

อาโรคฺยปรมา ลาภา

ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ (มาคัณฑิยสูตร)

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

อานิสงส์ บูชาการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

580914_22.jpg - 403.95 kb

 

สุโข พุทธานัง อุปปาโท 

การอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนำสุขมาให้ 

ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศ สว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมี 

เฉกดังพระชินสีห์เมื่ออุบัติในโลก รุ่งโรจน์กว่าสัตว์ทั้งมวล

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

อานิสงส์การเป็นภรรยาที่ดี

580914_05.jpg - 308.86 kb

 

“บุญนั้นแล ย่อมเป็นของเขา

เขาพาบุญนั้นไป และบุญนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัว”

(อุตตราวิมาน)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

อานิสงส์ถวายน้ำอ้อย

580914_01.jpg - 180.1 kb


“นายโคบาลย่อมต้อนโคทั้งหลายไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ ฉันใด

ความแก่ชราและความตายย่อมต้อน อายุของสัตว์ทั้งหลายไป ฉันนั้น”

(ขุ.ธ.)

หมวดหมู่รอง

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล