ประมวลภาพโครงการอบรม

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๙

โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

590709_01.jpg - 144.92 kb

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

พิธีบรรพชาอุปสมบทสามเณรกัมพูชา รุ่นที่ ๑

พิธีตัดปอยผมและบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท

ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติชาวกัมพูชา รุ่นที่ ๑

อบรมระหว่างวันที่ ๒๒  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

590105_001.jpg - 117.45 kb

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ ๑๒ (รุ่นเข้าพรรษา)

580914_09.jpg - 99.92 kb

   จากการวิจัยเรื่อง “แนวโน้มเกี่ยวกับจำนวนและคุณภาพของพระสงฆ์ไทย” ซึ่งจัดทำโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร พบว่าเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๐ ประเทศไทยมีพระสงฆ์ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ รูป ต่อจำนวนประชากร ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ คน อีก ๕๐ ปีต่อมา ในขณะที่ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ คน พระสงฆ์ก็ยังคงมีแค่ ๒๐๐,๐๐๐ กว่ารูปเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า จำนวนคนที่มาบวชพระมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากร นอกจากนี้ข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังบ่งบอกไว้ว่า จำนวนสามเณรก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เหลือประมาณ ๖๐,๐๐๐ รูป ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ผลพวงจากการที่พระภิกษุ-สามเณรลดลง ทำให้วัดร้างเพิ่มขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันมีวัดร้างอยู่ประมาณ ๖,๐๐๐ วัด และวัดที่ใกล้จะร้างมีพระอยู่แค่รูปสองรูปอีกนับหมื่น ๆ วัด

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

พิธีบรรพชา โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ ๑๒

วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 

580718_01.jpg - 68.99 kb

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร

โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

(ศูนย์อบรม วัดพระธรรมกาย)

วันพฤหัสที่ ๑๖ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๘

พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปี 2558

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล