ประมวลภาพโครงการอบรม

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่โครงการธรรมทายาทอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๓ 

ธรรมทายาทอุดมศึกษายุวพุทธศาสตร์ รุ่น ๑ และธรรมทายาทพระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา 

วันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

580813_01.jpg - 148.07 kb 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๓๐ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

บวชเป็นเนื้อนาบุญ
บูชาธรรมพระผู้ปราบมาร


      การบูชาบุคคลที่ควรบูชาย่อมได้บุญมาก ยิ่งถ้าผู้ทำการบูชามุ่งทำความบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นทั้งกายและใจก่อนน้อมแสดงกตัญญูบูชาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศด้วยความตั้งใจ และบูชาด้วยความศรัทธาเลื่อมใส ผลบุญที่ได้รับย่อมมหาศาล ดังเช่นความตั้งใจของกุลบุตรจำนวน ๙๗ ท่าน ที่ปรารภเหตุในการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เนื่องในวาระครบ ๑๓๐ ปี แห่งการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายมนุษย์ของท่าน ระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

อนุโมทนาบุญ พิธีบรรพชาสามเณร

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 10 (รุ่นเข้าพรรษา)

 

     เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดพระธรรมกาย  องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และกว่า 40 องค์กรภาคี จัดให้มีพิธีบรรพชา ขอสรณคมน์และศีล ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมกิตติวงศ์ (ป.ธ.9,ราชบัญฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม วรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากเสร็จพิธีบรรพชา สามเณรธรรมทายาทได้เดินทางกลับไปยังวัดที่เป็นศูนย์อบรม เพื่อประกอบพิธีอุปสมบทในวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ วัดต่างๆ ทั่วประเทศ 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

16เมษายน54 พิธีบรรพชาธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 39 และ รุ่นนานาชาติพิเศษที่2


ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

Scoop ทำหน้าที่ชวนบวชพระรุ่นแสน ครั้งที่ 3 จ ชัยภูมิ widescreenยังมีต่อ

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล