ธรรมะจากพระไตรปิฎก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

มหาธรรมกายเจดีย์  เจดีย์แห่งมวลมนุษยชาติ

          ธรรมกายเจดีย์  เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยาก  จะต้องหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์  จึงจะเข้าไปถึงได้  แล้วไปจำลองมาให้ปรากฏอยู่ในเมืองมนุษย์  เพื่อเอาไว้เป็นศูนย์กลางแหล่งกำเนิดความดีของมวลมนุษยชาติ  ที่จะขยายพลังแห่งความดีเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลก  แต่กว่าจะไปจำลองมาได้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากทีเดียว

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล